II Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego Jako Obcego

Materiały ze szkolenia można ściągnąć tutaj

Kontakt z nami:

Klauzula RODO

2 + 11 =