II Sympozjum dla Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego Jako Obcego

Materiały ze szkolenia można ściągnąć tutaj

Więcej informacji:

Klauzula RODO

6 + 14 =